Historiaa

Toukokuussa 2013 tuli kuluneeksi 44 vuotta siitä, kun rohkeat naiset ja miehet perustivat Suomen Laulajain ja Soittajain liiton Hämeen piirin Silloin todettiin, että Kanta-Hämeen alueella ei ollut toiminnassa maakunnallista piirijärjestöä. Aluetta kyllä ympäröivät joka puolelta Sulasolin piirit ja näin syntyi tyhjiöalue.

Kanta-Hämeeseen perustettiin uusi piiri Hämeenlinnassa toukokuun 9. päivänä 1969 ja ensimmäisenä puheenjohtajana toimi U.V. Närvänen. Hänen aikanaan luotiin pohja piirin tulevalle toiminnalle. Kuluneet vuodet ovat toiminnallaan näyttäneet, että piiriä ei ole perustettu turhaan.

Hämeen piiri on pyrkinyt etsimään ja toteuttamaan sille sopivia ja omaleimaisia musiikki- ja toimintaperiaatteita. Tällaiseksi on katsottava 1970-luvulla Hattulan Pyhän Ristin kirkossa toteutetut konserttisarjat. Järjestelyistä vastasivat vuorotellen piirin jäsenyhdistykset, tavallisesti kaksi tai kolme yhdessä.

Erilaisilla koulutustapahtumilla on ollut tärkeä tehtävänsä laulutaidon kehittämisessä ja aikaisemmin pidetyt pienryhmäkilpailut sekä viime vuosina yhteistyössä Hämeenlinnan Sibelius-Seuran ja Hämeenlinnan kuoronjohtajien työryhmän kanssa toteutetut kuorokatselmustapahtumat, joiden järjestelyihin piirimme osallistui vuonna 2008. Tällöin kuorokatselmus järjestettiin IV kerran Hämeenlinnan Verkatehtaalla.

Vuodesta 2010 alkaen Sulasolin Hämeen piiri on vastannut kuorokatselmustapahtuman järjestelyistä yksin. Vuonna 2010 kuorokatselmus oli Janakkalan Tervakoskella ja siihen osallistui yhteensä 20 kuoroa, joista osa piiriin kuuluvia ja osa piirin ulkopuolisia kuoroja Kanta-Hämeen alueelta. Vuonna 2012 kuorokatselmus oli Lopella ja siihen osallistui 10 kuoroa. Kuorokatselmusperinnettä jatketaan ja seuraava kuorojen kohtaaminen katselmuksen merkeissä on Tammelassa 12.4.2014.

Yleisesti on todettava, että maakunnassamme on erittäin kattavaa ja monipuolista kuorotoimintaa laajasti tarjolla. Kuorokatselmukset ovat osoittaneet tarpeellisuutensa. Kuoroille on katselmuksessa arvovaltaisen tuomariston toimesta annettu heti esityksien jälkeen asiantunteva ja kannustava palaute, joka myöhemmin on vielä lähetetty kirjallisena kullekin kuorolle.

Kantavana perustapahtumana on pidettävä joka viides vuosi järjestettyä Hämeen piirin suurkonserttia, joka on kerännyt piirimme kuorolaulun harrastajat yhteen. Se on voiman ja taidon näyte laulajilta. Piirin saavutukset ovat aina jäsenyhdistystensä aktiivisen toiminnan varassa. Kun niissä harrastus elää aloiterikkaana ja jäsenistöä tyydyttävänä, menestyy piirikin yhteistyötä ylläpitävänä ja toimintaa kokoavana alueellisena elimenä. Hämeen piirin osalta on todettava, että sen jäsenyhdistykset ovat innolla tukeneet piirinsä toimintaa ja olleet omakohtaisessa työssään eläviä ja rohkeita. Tästä on osoituksena jäsenkuorojen osallistumiset, kokemukset ja onnistumiset useissa kansallisissa ja kansainvälisissä kuorokilpailuissa.

Piirin tarkoitus määritellään sen säännöissä seuraavasti: Piirin tarkoituksena on toimia jäsentensä välisenä yhdyssiteenä, herättää kiinnostusta musiikkiin ja tukea musiikkitoiminnan alueellista kehitystyötä. Piiri toimii alueella Forssa, Hattula, Hauho, Hausjärvi Humppila, Hämeenlinna, Janakkala, Jokioinen, Loppi, Riihimäki, Tammela, Urjala ja Ypäjä.